• Çağrı Merkezi :
  • (212) 694 10 25
  • |
  • info@knbbilisim.com
  • KNB Lojisitik | Bayi Portalı
  • KNB Lojistik Dış Tic. Ltd. Şti.
  • Muadil Tonerde Sektör Lideri

KNB LOJİSTİK. DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ

VİZYONUMUZ

 Tüm Ortadoğu ve Balkan ülkelerine ihracat yapabilen lider bir şirket haline gelmek.

MİSYONUMUZ

*Sürdürülebilir bir başarıyı yakalamak için;

 - Şeffaf, adil ve hesap verilebilir bir kurumsal yapıya en kısa sürede geçmek,

 - Kurumsallaşmanın gerektirdiği teknolojik yatırımları yapmak ,

  - Nitelikli personel istihdam etmek,

 - İhtiyaç duyulduğunda  danışmanlık hizmeti almak.

*Şirketin büyütülmesine yönelik alınabilecek tüm kararlar;

 - Öngörüden ziyade,somut, ölçülebilir sayısal  verilere dayanarak almak

HEDEFİMİZ

Her koşulda en iyi olma tutkumuzu muhafaza ederek, tüm çalışanlarımız açısından

uyum coşku ve aynı heyecanı yaratacak ilişki-iletişim ve uyum birlikteliği sağlayarak

tedarikçilerimiz, bayi ve müşterilerimiz için güvenilir , saygın ve kalıcı olmak en büyük hedefimizdir.

STRATEJİLERİMİZ

- Kurumsal yönetimin temel ilkeleri ve çağdaş yönetim iklimini etkin kılmak,

- Şirketin stok maliyetini düşürecek, karlılık oranını artıracak projeler geliştirmek,

- Şirketi yönetenlerde dahil olmak üzere  çalışan herkes kendi görev alanı ile ilgili her fırsatta şirkete değer katmanın yol ve yöntemlerini araştırarak rehberlik etmek,

- Şirketin kısa-orta ve uzun vadeli hedeflerini  ve başarı kriterlerini objektif olarak belirlemek.

- Şirketin mali tablolarının ve bütçe analizlerinin doğru ve güvenilir olmasını sağlayacak iç ve dış denetimler yaptırmak,

- İyi bir muhasebe ve stok kontrol sistemi oluşturmak,

- Tüm çalışanlarına; iş sağlığı, iş güvenliği ve de yasal hak ve sorumlulukları ile iligili

bilgilendirme yapmak,

- Hem şirketin hemde çalışanların çıkarlarını gözetmek,

- Şirketin ücret ve prim politikasını belirlerken performasyona dayalı emek-katkı ve kazanç ile acil ihtiyat payı dikkate alınarak, somut ve ölçülebilir bir şekilde belirlemek.

- Kurumsal yapıya geçerken 'KnB bilişimi adeta aile şirketi yapan ve bugünlere getiren

değerlerimizden  vazgeçmemek,

- KnB bilişimi daha ilerilere götürmek için müşterilerin, bayilerin ve tedarikçilerin

ihtiyaç ve beklentileri ile yetinmemek,

- "Zoru başarır, imkansız zaman alır." Felsefesiyle çözüm ve başarı odaklı olmak,

- Temel stratejimizin ; işlerimizin aksaksız, ikaza meydan vermeden tam zamanında

yapılmasıyla birlikte tüm çalışanlarımızın huzur-güven ve refah içerisinde artan bir

motivasyonla görevlerini yerine getirmek olduğunu asla unutmamak.

- Tüm çalışanların, tedarikçilerimizin, müşteriler ve bayilerimizin KnB bilişimle olan

 ilişki-iletişim ve uyumlu olmaktan gurur duymalarını sağlamak.

- Şirkete değer katmayan, güncelliğini kaybetmiş süreçlerin ve kişilerin elimine edilmesi,şirket kaynaklarının optimize edilmesi ve muhtemel risklerin bertaraf edilmesi için gereken tedbirleri almak,

- Kurumsallıkla bağdaşmayan kişi bazlı, ahbap-çavuş ilişkisi veyahut günü kurtaracak faaliyetlerden uzak durmak.

- Her faaliyetteki ana prensibimizin, tüm müşterilerimize hızlı, etkin ve saygın bir hizmet

sunmak olduğunu unutmamak.

- KnB bilişimde görev yapan tüm çalışanlar, organizasyon şemasındaki usül ve esaslara

göre hareket edeceğini, ilk amirinden izinsiz iş yerini terketmeyeceğini, asla birbirinden kopuk ve bağımsız hareket etmeyeceğini bilmek,

-KnB bilişimde ortak bir karar alma ve  raporlama kültürü oluşturmak.

İLKELERİMİZ

- Müşterilerimizin velinimetimiz olduğu gerçeğini asla unutmamalıyız,

- Tüm ilişkilerimizde ve iletişim biçimimizde karşılıklı yararı öngören nazik, dostane

ve samimi bir davranış sergilemek mecburiyetinde olduğumuzu bilmeliyiz,

- En büyük ilkemiz dürüst, çalışkan, saygın ve güvenilir olmaktır.

- KNB Bilişim'de çalışmaktan gurur ve onur duyan ahlaklı ve  nitelikli personeli

istihdam etmek temel ilkemizdir.

- Sürdürülebilir bir başarı sağlamak için herkes kendi görevine ve başarıya odaklanmalıdır.

- Başarı için; planlı, programlı sabırlı, işine coşkuyla sarılan ve somut ölçülebilir verilerle

İş yapmak olduğu unutulmamalıdır.

- Duygusallıkla - profesyonellik birbirine karıştırmamak.

- Huzurlu ve verimli olmak için ciddi- samimi diyalog ve koordine içerisinde birbirinin

Ayıbını örtecek biçimde hareket etmek ana ilkemizdir.

ÇALIŞANLARDAN BEKLENTİLER

-Herkes görevine ve başarıya odaklanmalı,

- İnsan onuruyla bağdaşmayan dedikodu, çekememezlik, bozgunluk vb. gibi

Faaliyetlerden uzak durmalı,

- Başarma heves ve arzusunda olmalı, gönülden çalışılmalı,

- Pozisyonu neyi gerektiriyorsa o yetkinlikte ve beceride olmalı,

- Mazeret üretmemeli başarının tek nedeni (çok çalışmak ) mazeretin ise binlerce nedeni (Bahane üretmek) vardır,

- Kendine inanmalı ve özgüven yüksek olmalı.

- Mesleki gelişim ve kariyerini KnB BİLİŞİM'de aramalı,

- Planlı, titiz ve işlerini önceliklendirerek verimli çalışmak

- Varlığı ile şirketin büyümesine katkı sunabilecek nitelikte ve yetkinlikte olmalı, Farkındalık yaratmalı, aranılan nitelikte personel olmalı,

- Öncelikle kendisine bilahare işine ve çevresine saygılı olmalı,

- Her şey incelikten insanlar kabalıktan kırıldığını bilmeli,

- Tüm ilişki-iletişim ve davranışlarında nazik , kibar, dürüst ve güvenilir olmalı,

- İş yerindeki sorunlarını eve, evdeki sorunları iş yerine taşımamalı,

- Tüm mesai arkadaşları ile diyalog ve koordine içerisinde olmalı,

- Güler yüzlü,dinamik ve neşeli olmalı,

- Sorunun değil çözümün bir parçası olmalı. Yani sonuç ve çözüm odaklı olmalı,

- Kılık kıyafeti düzgün olmalı kendine özen göstermeli zira "kılık kıyafet düzgünlüğü kişi

benliğindeki üstünlüğün yıldızıdır,

- Gerek mesai arkadaşları gerekse müşteri, bayi ve tedarikçilerle ilgili ilişki  ve iletişimde

nezaket kuralları çerçevesinde talep ve ihtiyaçları en üst düzeyde karşılamalı ve

yardımsever olmalı,

- Tüm faaliyetlerinde ahlaki ve insani değerleri ihmal etmeden yetkinlikle görevini

Yerine getirmeli,

- Mesai saatlerine harfiyen uymalı.

- İş yerinin gerektirdiği; personel sağlığı, iş güvenliği ve gizlilik gerektiren güvenlik önlemlerini

 ihmal etmeden gereken tedbirleri özenle almalı,

- Görev tanım formları ile iş akış şemaları gerçeği yansıtacak biçimde somut ve açık yazılmalı özellikle ; kim? Neyi? Ne zaman? Nasıl? Nerede? Ne yapacak? Sorularına cevap verecek tarzda açık ve net olmalı.

- Herkesin aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için somut

başarı kriterleri objektif olarak belirlemeli,

- Mesainin verimli geçmesini engelleyen tuzaklara (arkadaş sohbeti, telefon, internet,

kendimizi ilgilendirmeyen işlere sokulmak, dedikodu, kim ne kadar maaş alıyor vb.)

düşmemek,

- Hem kendinin hem de iş yerinin itibarını korumak. Diğer çalışanların işlerini gereği gibi

yerine getirmesine engel olabilecek davranışlarda bulunmamak.

- İş ahengini bozmamak.

- Tüm çalışanlar KnB bilişim organize şemasındaki  hiyerarşiye  ve  bu kapsamda

oluşturmaya çalıştığımız değerler ve kültür çerçevesinde belirtilen tüm kurallara

harfiyen uymak.

- Hiç bir koşulda bağımsız ve yetki sınırlarını aşan tutum ve davranışlarda

 bulunmamak.

- İlk amire/sorumluya sadakat şereftir. Prensibinden hareketle amirine/sorumlusuna

haber vermeden işe gelmemek veyahut bilgisi dışında işlerle uğraşmak vb. tutum

davranışlar etik değerlerle bağdaşmadığı gibi kabul de edilemez.

- KnB bilişimde oluşturulan kurallara uymayan personel hakkında gereken yasal işlem

yapılması için ilgili amir/sorumlu tarafından mutlaka ihlal edilen konu ile ilgili tutanak

tutulacaktır.

 * Sonuç olarak KnB Bilişim Büro Makinaları ve Lojistik Dış Tic. Ltd. Şti.'de tüm

çalışanlarının kurumsal aidiyet kapsamında geçmişten geleceğe oluşturulan değerler

manzumesine ve kurallarına yürekten inanmalı, gurur duymalı ve KNB Bilişim için

herkesin çok değerli olduğunu hissetmesi ve bilmesini istiyoruz.

DEĞERLERİMİZ

- Samimi, dürüst, güvenilir ve adil olmak,

- Her ne sebeb ile olursa olsun asla nezaketi elden bırakmamak,

- Tüm faaliyetlerimizde ve ilişkilerimizde  insan odaklı olmak,

- Çağdaş yönetim iklimi oluşturmak,

- Toplam kalite anlayışı bizim için vazgeçilmezdir,

- Hesaplı risklere girecek kadar girişimci ruhuna sahip olmak,

- Profosyonellikle birlikte  amatör ruhu elden bırakmamak.